Ceník služeb

Základní služby

Osobní konzultace, průběžné hodnocení plnění plánu, individuální hodina cvičení Pilates, power stretch, body balance (60 min), včetně měření na Inbody a MaxPulse
650 Kč
Permamentka 5x konzultace – 5x konzultace včetně měření na InBody a MaxPulse
2600 Kč
Individuální lekce s trenérem ve fitku JA.S 400 Kč
Permanentka 5x individuální lekce ve fitku JA.S
1700 Kč

Měření na InBody 230

Základní měření s interpretací výsledků a doporučením (30 min)
300 Kč
Kompletní měření s interpretací výsledků a doporučením
550 Kč

Měření na Max Pulse

Měření na Max Pulse – neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému a průchodnosti cév
300 Kč

Výhodné balíčky

Balíček kompletní měření InBody + měření Max Pulse včetně vysvětlení výsledků
650 Kč

Zvýhodněné balíčky služeb

TVAROVÁNÍ POSTAVY – PLÁN NA 3 MĚSÍCE

4280 Kč
Sestavení cvičebního plánu a cvičení, v ceně balíčku je zahrnuto:
 • Vstupní konzultace – zahrnuje osobní pohovor, test zdravotního rizika, konzultace individuálních představ, cílů a přání klienta.
 • Kompletní měření na přístroji InBody 230.
 • Sestavení cvičebního plánu na 3 měsíce do fitcentra nebo „na doma“ (případně s využitím velkého či malého míče, expanderu atd.) s ohledem na cíle a možnosti klienta.
 • 12x cvičení s trenérem v provozovně.

ÚPRAVA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA 3 MĚSÍCE

5400 Kč

Sestavení jídelníčku a průběžné konzultace, v ceně balíčku je zahrnuto:

 • Vstupní konzultace, zjištění stravovacích návyků klienta, případná zdravotní omezení (alergie, nesnášenlivost určité potraviny, diabetes, celiakie atd.),
 • Kompletní měření na InBody 230
 • Měření na Max Pulse
 • Schůzka pro nastavení hlavního a krátkodobých cílů a kroků k jejich dosažení.
 • Vyhodnocení dosavadních stravovacích návyků, nová stravovací doporučení, určení správného množství jednotlivých živin a sestavení individuálního jídelníčku na míru s ohledem na cíle a možnosti klienta (konkrétní potraviny a jejich množství ke snídani, svačině atd.)
 • Předání jídelníčku a konzultace s vysvětlením zjištěných skutečností, vysvětlení, jak používat jídelníček, jak se v potravinách zorientovat, které potraviny a proč nakupovat.
 • Dostanete průvodní dopis s motivačním náramkem
 • 3 průběžné konzultace – zahrnují kontrolní a nově vždy kompletní měření na InBody 230 při každé konzultaci, zajištění motivace k dodržení jídelníčku, případné upravení jídelníčku atd. Konzultace jsou dle dohody s klientem, většinou po 2–4 týdnech.
 • Sledování acidobazické rovnováhy organismu po celou dobu programu, případně její zajištění.

Po celou dobu Vás budeme pravidelně podporovat, budeme spolu sledovat, jak se Vám daří plnit Vaše týdenní cíle a pomůžeme Vám udržet si motivaci až do finále. To vše každý týden pomocí emailu.

ALL IN ONE

8500 Kč
Sestavení stravovacího a cvičebního plánu – celková péče po dobu 3–4 měsíců