Ceník služeb

Základní služby

Osobní konzultace, průběžné hodnocení plnění plánu, individuální hodina cvičení Pilates, power stretch, body balance (60 min)
550 Kč
Osobní konzultace, průběžné hodnocení plnění plánu, individuální hodina cvičení Pilates, power stretch, body balance (60 min), včetně měření na Inbody a MaxPulse
650 Kč
Permamentka 5x konzultace – 5x konzultace včetně měření na InBody a MaxPulse
2600 Kč
Sestavení jídelníčku na míru – rozbor dosavadních stravovacích návyků, sestavení vzorového týdenního jídelníčku na míru, dle individuálních potřeb a přání klienta
1650 Kč
Individuální lekce s trenérem ve fitku JA.S
350 Kč
Permanentka 5x individuální lekce ve fitku JA.S
1500 Kč
Individuální tréninkový plán – sestavení individuálního tréninkového plánu dle konkrétních potřeb klienta na základě vstupní diagnostiky
500 Kč

Měření na InBody 230

Základní měření bez interpretace
180 Kč
Základní měření s interpretací výsledků a doporučením (30 min)
300 Kč
Kompletní měření bez interpretace
270 Kč
Kompletní měření s interpretací výsledků a doporučením
550 Kč

Měření na Max Pulse

Měření na Max Pulse – neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému a průchodnosti cév
300 Kč

Výhodné balíčky

Balíček základní měření InBody + měření Max Pulse včetně vysvětlení výsledků
500 Kč
Balíček kompletní měření InBody + měření Max Pulse včetně vysvětlení výsledků
650 Kč
Permanentka 5x základní měření InBody  s vysvětlením výsledků (úspora 20 % ceny)
1200 Kč
Permanentka 5x základní měření InBody  bez interpretace výsledků
720 Kč
Permanentka 5x kompletní měření InBody bez vysvětlení výsledků
1080 Kč
Permanentka VIP 10x kompletní měření bez interperatace výsledků
1620 Kč

Zvýhodněné balíčky služeb

TVAROVÁNÍ POSTAVY – PLÁN NA 3 MĚSÍCE

4280 Kč
Sestavení cvičebního plánu a cvičení, v ceně balíčku je zahrnuto:
 • Vstupní konzultace – zahrnuje osobní pohovor, test zdravotního rizika, konzultace individuálních představ, cílů a přání klienta.
 • Kompletní měření na přístroji InBody 230.
 • Sestavení cvičebního plánu na 3 měsíce do fitcentra nebo „na doma“ (případně s využitím velkého či malého míče, expanderu atd.) s ohledem na cíle a možnosti klienta.
 • 12x cvičení s trenérem v provozovně.

ÚPRAVA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA 3 MĚSÍCE

5400 Kč

Sestavení jídelníčku a průběžné konzultace, v ceně balíčku je zahrnuto:

 • Vstupní konzultace, zjištění stravovacích návyků klienta, případná zdravotní omezení (alergie, nesnášenlivost určité potraviny, diabetes, celiakie atd.),
 • Kompletní měření na InBody 230
 • Měření na Max Pulse
 • Schůzka pro nastavení hlavního a krátkodobých cílů a kroků k jejich dosažení.
 • Vyhodnocení dosavadních stravovacích návyků, nová stravovací doporučení, určení správného množství jednotlivých živin a sestavení individuálního jídelníčku na míru s ohledem na cíle a možnosti klienta (konkrétní potraviny a jejich množství ke snídani, svačině atd.)
 • Předání jídelníčku a konzultace s vysvětlením zjištěných skutečností, vysvětlení, jak používat jídelníček, jak se v potravinách zorientovat, které potraviny a proč nakupovat.
 • Dostanete průvodní dopis s motivačním náramkem
 • 3 průběžné konzultace – zahrnují kontrolní a nově vždy kompletní měření na InBody 230 při každé konzultaci, zajištění motivace k dodržení jídelníčku, případné upravení jídelníčku atd. Konzultace jsou dle dohody s klientem, většinou po 2–4 týdnech.
 • Sledování acidobazické rovnováhy organismu po celou dobu programu, případně její zajištění.

Po celou dobu Vás budeme pravidelně podporovat, budeme spolu sledovat, jak se Vám daří plnit Vaše týdenní cíle a pomůžeme Vám udržet si motivaci až do finále. To vše každý týden pomocí emailu.

BALÍČEK JÍDELNÍČEK

2500 Kč
 • Vstupní konzultace včetně měření
 • Sestavení jídelníčku včetně rozboru
 • Konzultace při předání jídelníčku

ALL IN ONE

8500 Kč
Sestavení stravovacího a cvičebního plánu – celková péče po dobu 3–4 měsíců