Měření na přístroji Max Pulse

O jaké měření se jedná?

Jedná se o neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému a průchodnosti cév.

Jak měření probíhá?

Jen se usadíte, na ukazováček levé ruky Vám připevním „čidlo“ a dále už jen 3 minuty v klidu sedíte.


K čemu výsledky měření slouží?

  • zjistíte Vaši klidovou tepovou frekvenci, tj, zda se pohybuje v normálních hodnotách nebo se objevuje zvýšená či naopak snížená tepová frekvence.
  • zjistíte přítomnost případných artefaktů – tj. odchylek, např. mohou ukazovat na srdeční arytmii
  • zjistíte fungování a vyváženost Vašeho autonomního nervového systému – to je důležité pro to, aby Váš organismus „přepínal“ z klidového do aktivního režimu a opačně. Pokud tomu tak není, může se objevit ztráta energie, únava, poruchy spánku, letargie nebo naopak chronický stres, zažívací potíže, snížená schopnost termoregulace. Pokud je zjištěna nerovnováha můžete vhodnými opatřeními a skladbou jídelníčku rovnováhu opět získat.
  • zjistíte, jak je Vaše tělo zatíženo stresem – tělesným i psychickým a jaká je jeho aktuální odolnost vůči stresu. Zde je opět možno vhodnými opatřeními negativní vliv stresu na organismus snižovat.
  • zjistíte i stav Vašich cév a pružnost tepen, případné aterosklerotické poškození cév.