Měření na přístroji Max Pulse

O jaké měření se jedná?

Jedná se o neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní hodnocení
autonomního nervového systému a průchodnosti cév.

Jak měření probíhá?

Jen se usadíte, na ukazováček levé ruky Vám připevním „čidlo“ a dále už jen 3 minuty v
klidu sedíte.


K čemu výsledky měření slouží?

    • zjistíte Vaši klidovou tepovou frekvenci, tj, zda se pohybuje v normálních
     hodnotách nebo se objevuje zvýšená či naopak snížená tepová frekvence.
    • zjistíte přítomnost případných artefaktů – tj. odchylek, např. mohou
     ukazovat na srdeční arytmii
    • zjistíte fungování a vyváženost Vašeho autonomního nervového systému
     – to je důležité pro to, aby Váš organismus „přepínal“ z klidového do aktivního
     režimu a opačně. Pokud tomu tak není, může se objevit ztráta energie, únava,
     poruchy spánku, letargie nebo naopak chronický stres, zažívací potíže, snížená
     schopnost termoregulace. Pokud je zjištěna nerovnováha můžete vhodnými
     opatřeními a skladbou jídelníčku rovnováhu opět získat.
    • zjistíte, jak je Vaše tělo zatíženo stresem – tělesným i psychickým a jaká je jeho
     aktuální odolnost vůči stresu. Zde je opět možno vhodnými opatřeními negativní
     vliv stresu na organismus snižovat.
    • zjistíte i stav Vašich cév a pružnost tepen, případné aterosklerotické poškození
     cév.

Pokud máte zájem oměření Max Pulse nebo jakýkoli dotaz, můžete nám napsat nebo zavolat.