Ceník služeb

ZÁKLADNÍ SLUŽBY CENY
Osobní konzultace, průběžné hodnocení plnění plánu, individuální hodina cvičení Pilates, power stretch, body balance (60 min) 550,- Kč
Osobní konzultace, průběžné hodnocení plnění plánu, individuální hodina cvičení Pilates, power stretch, body balance (60 min) – včetně měření na Inbody a MaxPulse 650,- Kč
Pernamentka 5x konzultace – 5x konzultace včetně měření na InBody a MaxPulse 2600,- Kč
Sestavení jídelníčku na míru – rozbor dosavadních stravovacích návyků, sestavení vzorového týdenního jídelníčku na míru, dle individuálních potřeb a přání klienta 1650,- Kč
Individuální lekce s trenérem ve fitku JA.S 350,- Kč
Permanentka 5x individuální lekce ve fitku JA.S 1500,- Kč
Individuální tréninkový plán – sestavení individuálního tréninkového plánu dle konkrétních potřeb klienta na základě vstupní diagnostiky 500,- Kč

 

MĚŘENÍ NA INBODY 230 CENY
Základní měření bez interpretace 180,- Kč
Základní měření s interpretací výsledků a doporučením (30 min) 300,- Kč
Kompletní měření bez interpretace 270,- Kč
Kompletní měření s interpretací výsledků a doporučením 550,- Kč

 

MĚŘENÍ NA MAX PULSE CENA
Měření na Max Pulse – neinvazivní vyšetření variability srdeční frekvence, kvantitativní hodnocení autonomního nervového systému a průchodnosti cév 300,- Kč

 

VÝHODNÉ BALÍČKY CENY
Balíček základní měření InBody + měření Max Pulse včetně vysvětlení výsledků 500,- Kč
Balíček kompletní měření InBody + měření Max Pulse včetně vysvětlení výsledků 650,- Kč
Permanentka 5x základní měření InBody  s vysvětlením výsledků  (úspora 20% ceny) 1200,- Kč
Permanentka 5x základní měření InBody  bez interpretace výsledků 720,- Kč
Permanentka 5x kompletní měření InBody bez vysvětlení výsledků 1080,- Kč
Permanentka VIP 10x kompletní měření bez interperatace výsledků 1620,- Kč

 

 

ZVÝHODNĚNÉ BALÍČKY SLUŽEB

 

TVAROVÁNÍ POSTAVY – PLÁN NA 3 MĚSÍCE CENA
Sestavení cvičebního plánu a cvičení, v ceně balíčku je zahrnuto:

Vstupní konzultace – zahrnuje osobní pohovor, test zdravotního rizika, konzultace individuálních představ, cílů a přání klienta.

Kompletní měření na přístroji InBody 230.

Sestavení cvičebního plánu na 3 měsíce do fitcentra nebo „na doma“ (případně s využitím velkého či malého míče, expanderu atd.) s ohledem na cíle a možnosti klienta.

12 x cvičení s trenérem v provozovně.

4280,- Kč

 

ÚPRAVA STRAVOVACÍCH NÁVYKŮ – KOMPLETNÍ PROGRAM NA 3 MĚSÍCE CENA
Sestavení jídelníčku a průběžné konzultace,  v ceně balíčku je zahrnuto:

Vstupní konzultace, zjištění stravovacích návyků klienta, případná zdravotní omezení (alergie, nesnášenlivost určité potraviny, diabetes, celiakie, atd.),

Kompletní měření na InBody 230

Měření na Max Pulse

Schůzka pro nastavení hlavního a krátkodobých cílů a kroků k jejich dosažení.

Vyhodnocení dosavadních stravovacích návyků, nová stravovací doporučení, určení správného množství jednotlivých živin a sestavení individuálního jídelníčku na míru s ohledem na cíle a možnosti klienta (konkrétní potraviny a jejich množství ke snídani, svačině atd.)

Předání jídelníčku a konzultace s vysvětlením zjištěných skutečností, vysvětlení, jak používat jídelníček, jak se v potravinách zorientovat, které potraviny a proč nakupovat.

Dostanete průvodní dopis s motivačním náramkem

3 průběžné konzultace – zahrnují kontrolní a nově vždy kompletní měření na InBody 230 při každé konzultaci, zajištění motivace k dodržení jídelníčku, případné upravení jídelníčku atd. Konzultace jsou dle dohody s klientem, většinou po 2-4 týdnech.

Sledování acidobazické rovnováhy organismu po celou dobu programu, případně její zajištění.

Po celou dobu Vás budeme pravidelně podporovat, budeme spolu sledovat, jak se Vám daří plnit Vaše týdenní cíle a pomůžeme Vám udržet si motivaci až do finále. To vše každý týden pomocí emailu.

5400,- Kč

 

BALÍČEK JÍDELNÍČEK CENA
Vstupní konzultace včetně měření

Sestavení jídelníčku včetně rozboru

Konzultace při předání jídelníčku

2500,- Kč

 

ALL IN ONE CENA
Sestavení stravovacího a cvičebního plánu – celková péče po dobu 3-4 měsíců 8500,- Kč