Prožitkový workshop “Cesta květinovou zahradou”

 

Prožitkový workshop “Cesta květinovou zahradou”

již 21.5.2017 od 15 hod

„Květiny jsou symbol jara, krásy a věčné obnovy života.“

 

 

Anotace:

 

Prožitkový seminář na téma Cesta květinovou zahradou zprostředkuje umění meditace a  umožní vyzkoušet způsob uvolnění stresu a napětí pomocí relaxační formy arteterapie. Spojení řízené relaxace a následného malování nebo vybarvování květinových mandal umožní spočinout na chvíli sama v sobě, hluboce zrelaxovat, zregenerovat organismus, napomůže uspořádat si myšlenky a uvolnit tvůrčí síly.

 

Co je arteterapie?

 

Je to způsob léčby či relaxace, který se také nazývá terapie uměním. Klade se zde důraz na léčebný potenciál tvůrčí činnosti. Jedná se o proces vedoucí k sebepoznání, pojmenování či ovlivnění životních okolností a mezilidských vztahů. Hledání odpovědí a řešení životních situací probíhá během relaxace a při procesu volné tvorby v nitru každého ze zúčastněných. Další podněty přicházejí z interakcí ve skupině. Vše se děje dobrovolně, s doprovodem přítomné arteterapeutky. K arteterapii není třeba žádných talentů ani umělecké průpravy.

 

Co znamená mandala?

 

Slovo „mandala“ pochází ze sanskrtu (staroindický obřadní jazyk) a znamená „kruh-střed“. Kruhový princip je v přírodě i historii člověka všudypřítomný. Vše se děje v cyklech. Kruh obklopující střed symbolizuje věčnost a nekonečno. Kruhy neboli mandaly nalezneme ve všech kulturách a obdobích. Mandala vyjadřuje touhu člověka po jeho celistvosti a po seberealizaci. Malováním mandal můžeme relaxovat, dobít si baterie, uvědomit si svůj střed a identitu, vyjádřit svoji náladu a také se prostřednictvím tvarů a barev léčit.

 

Co vás čeká na semináři?

 

Na tomto prožitkovém semináři se seznámíme s relaxační formou arteterapie. Tento způsob je založen na respektu k jedinečnosti člověka a jeho osudu. Vychází z předpokladu, že každý člověk má v sobě růstový potenciál a vlastní vůli k rozvoji osobnosti. Terapeut zde působí jako prostředník a průvodce na cestě sebepoznání. Vůdčí myšlenkou je vyhledat a opřít se o zdravé síly osobnosti. Vycházím z přesvědčení, že každý je sám sobě nejlepším rádcem, jde jen o to, najít potřebný úhel pohledu.

 

Jak to bude probíhat?

 

Po úvodním setkání a naladění se na „květinové“ téma, zkusíte krátký odpočinek formou řízené relaxace, podkreslený hudbou. Během této vizualizace se před svým vnitřním zrakem vydáte na cestu ke zahradou ke „svojí“ květině. Poté nastane výtvarná část, kdy jednoduchou technikou ve formě mandaly znázorníte vaši představu či pocit, který jste si z vizualizace odnesly. Určíme si orientační čas tvoření. Pak výsledná díla shromáždíme a požádáme účastnice, aby se libovolně vyjádřili k tomu, jak na ně působí. Na konci hovoří autorky jen o tom, o čem se jim chce mluvit – co se dělo, když kreslily, co je při tom napadlo, co prožívaly. Vše je dobrovolné, je volba každého, zda bude chtít komentovat nebo být komentován.

 

Co vám seminář přinese?

 

Setkání žen, individuální i skupinový prožitek, zastavení se ve shonu všedních dní, odpočinek a společné rozjímání. Kromě společných zážitků si každý účastník či účastnice odnáší rozdílný prožitek z řízené relaxace a následné pocity z vlastního tvoření. Každá se na své vnitřní stezce setkala s jinými obrazy, symboly, zážitky, které procítila a následně ztvárnila vybranou technikou. Odnášíte si nejen vnitřní, ale i skutečný obraz květiny, která symbolizuje vaši duši, životní úkol nebo symbolické znázornění životní situace, kterou prožíváte. Možná jste si během tvoření uvědomily, co je příčinou vašich myšlenek, napadlo vás řešení situace či jste dostaly nápad na nový projekt. Některé možná prožily uvědomění si toho, že častokrát podstatnější a podnětnější je cesta sama o sobě než samotný cíl.

___________________________________________________________________________

 

Technika:

  • malba či kresba olejovým pastelem na vybraný formát – olejový pastel vyniká zářivými barvami, které se míchají přímo na papíře, lze je překrývat, roztírat prsty či ubrouskem, vyškrabovat vzory.
  • vybarvování předkreslených květinových mandal olejovým pastelem či pastelkami

CHCETE SE PŘIDAT? NAPIŠTE NA jana@ifit.cz nebo volejte či pište na 604 931 006.

Nebo byste měli chuť na masáž? Při příležitosti meditace je možnost využít masáž dle následující nabídky:

NABÍDKA MASÁŽÍ K MEDITACI:

Antistresová indická masáž hlavy a šíje 30min. – 250Kč

Relaxační masáž obličeje, dekoltu a šíje 30min. – 250Kč

Liftingová masáž obličeje , dekoltu a šíje 50min. – 500Kč

Relaxační masáž s lávovými kameny celého těla zezadu 80min. – 700Kč

Relaxační masáž zad 50min. – 450Kč

 


Kategorie: Další

Zanechte nám komentář